Hizmet Şartları

(For English click here)

Son Gözden Geçirme: 3 Ekim 2022, 11:30

1. Genel Bakış

Bu Hizmet Şartları Sözleşmesi ("Sözleşme"), SmarDish ("Şirket") ile sizin aranızda akdedilmiş ve https://smardish.com ("Şirket") bu web sitesini ve bağlantılı uygulamaları kullandığınız tarih itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Bu Sözleşme, SmarDish ve ayrıca bu Site ve bağlantılı uygulamalar aracılığıyla erişilen veya satın alınan hizmet ve/veya ürünlerin ("Hizmetler") kullanımına ilişkin genel hüküm ve koşulları ortaya koymaktadır. Bu hizmet veya ürünleri satın almanız, bu Siteyi kullanmanız ve bu Sözleşmeyi elektronik olarak kabul etmeniz, bu Sözleşmeyi ve Gizlilik sözleşmemizi okuduğunuzu, anladığınızı, kabul ettiğinizi ve bu Sözleşmeye bağlı kalmayı kabul ettiğiniz anlamına gelir). "Biz", "bize" veya "bizim" terimleri Şirkete atıfta bulunur. "Siz", "sizin", "Kullanıcı" veya "müşteri" terimleri, bu Sözleşmeyi kabul eden, Sitemizi kullanan, Hizmetlere erişimi olan veya Hizmetleri kullanan herhangi bir kişi veya kuruluşu ifade eder. Bu Sözleşmedeki hiçbir şeyin, üçüncü şahıslara herhangi bir hak veya menfaat sağladığı kabul edilmeyecektir.

Şirket, kendi takdirine bağlı olarak, bu Sözleşmeyi ve burada yer alan herhangi bir politikayı veya sözleşmeyi herhangi bir zamanda değiştirebilir ve bu tür değişiklikler veya modifikasyonlar bu Sitede yayınlandıktan hemen sonra yürürlüğe girer. Bu tür değişiklikler veya modifikasyonlar yapıldıktan sonra bu Siteyi veya Hizmetleri kullanmanız, bu Sözleşmeyi en son revize edilmiş haliyle kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. BU SÖZLEŞMENİN SON DEĞİŞTİRİLMİŞ OLARAK BAĞLI OLMAYI KABUL ETMİYORSANIZ, BU SİTE VEYA HİZMETLERİ KULLANMAYIN (VEYA KULLANMAYA DEVAM ETMEYİN).

2. Uygunluk

Bu Site ve Hizmetler, yalnızca yürürlükteki yasalar uyarınca yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilen Kullanıcılar tarafından kullanılabilir. Bu Siteyi veya Hizmetleri kullanarak, (i) en az on sekiz (18) yaşında olduğunuzu, (ii) aksi takdirde geçerli yasalar uyarınca yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilecek durumda olmadığınızı kabul ettiğinizi ve (iii) bu bağlamda Türkiye yasaları veya diğer geçerli yargı yetkisi kapsamında bulunan Hizmetleri satın alması veya alması yasaklanmış bir kişi olmadığınızı kabul etmiş olursunuz.

Bu Sözleşmeyi bir şirket veya herhangi bir tüzel kişilik adına yapıyorsanız, söz konusu tüzel kişiyi bu Sözleşmede yer alan hüküm ve koşullara bağlayacak yasal yetkiye sahip olduğunuzu, bu durumda "siz" şartlarının geçerli olduğunu beyan ve taahhüt etmektesiniz. "Sizin", "Kullanıcı" veya "müşteri" tabirleri bu tür bir tüzel kişiliğe atıfta bulunur. Bu Sözleşmeyi elektronik olarak kabul etmenizden sonra Şirket, bu tür bir tüzel kişiyi bağlayıcı yasal yetkiye sahip olmadığınızı tespit ederse, bu Sözleşmede yer alan yükümlülüklerden kişisel olarak siz sorumlu olacaksınız.

3. Kullanıcı davranış kuralları

Bu Siteyi kullanarak şunları kabul etmektesiniz:

Bu Siteyi şu şekilde kullanmayacağınızı:

Aşağıdakileri yapmayacağınızı:

5. Kullanıcı İçeriğini Kullanımınız

Bu Sitenin bazı özellikleri, Kullanıcıların (a) fikirleri, görüşleri, tavsiyeleri veya tavsiyeleri ("Kullanıcı Gönderileri") veya (b) edebi, sanatsal, müzikal veya fotoğraflar ve videolar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer içerikler (Kullanıcı Gönderimleri ile birlikte "Kullanıcı İçeriği") ile çalışır. Kullanıcı İçeriğini bu Sitede yayınlayarak veya paylaşarak, (i) Kullanıcı İçeriğini bu Site veya Hizmetler aracılığıyla dağıtmak için gerekli tüm haklara sahip olduğunuzu, Kullanıcı İçeriğinin yazarı olduğunuzu veya bu içeriği dağıtma hakkı veya Kullanıcı İçeriğinin telif hakkı veya esas sahibinden yazılı olarak uygun dağıtım haklarına, lisanslarına, izinlerine ve/veya kullanım izinlerine sahip olduğunuzu ve (ii) herhangi bir üçüncü şahsın haklarını ihlal etmediğinizi kabul etmiş olursunuz. Bu Sitenin güvenlikle ilgili özelliklerini (herhangi bir Şirket İçeriğinin veya Kullanıcı İçeriğinin kullanımını veya kopyalanmasını engelleyen veya kısıtlayan özellikler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) atlamamayı, devre dışı bırakmamayı veya başka bir şekilde müdahale etmemeyi veya bu Sitenin kullanımına sınırlamalar getirmemeyi kabul edersiniz.

6. Şirketlerin Kullanıcı İçeriğini Kullanımı

Bu Bölümdeki hükümler, özellikle Şirketlerin Siteye gönderilen Kullanıcı İçeriğini kullanması konusunda geçerlidir. Tarafınızdan gönderilen Kullanıcı İçeriğinizin veya Kullanıcı İçeriğinizin tamamından ve bunların dağıtımının sonuçlarından ve gereksinimlerinden yalnızca siz sorumlusunuz. Kullanıcı Gönderimleri ile ilgili olarak, şunları kabul ve beyan edersiniz:

Şirket, bu Siteye gönderilen her türlü Kullanıcı Sunumunun münhasır haklarına (tüm fikri mülkiyet hakları ve diğer mülkiyet hakları dahil) sahip olacaktır ve bu Siteye gönderilen Kullanıcı Sunumlarının herhangi bir amaçla, ticari veya başka bir amaçla sınırsız kullanımı ve dağıtılması hakkına sahip olacaktır, size veya bir başkasına herhangi bir onay veya tazminat ödemnmesi gerekmeksizin. Kullanıcı İçeriğiyle ilgili olarak, Kullanıcı İçeriğini bu Sitede yayınlayarak veya yayınlayarak Şirkete, Kullanıcı İçeriğinin bu Sitede öngörülen şekilde dahil edilmesini ve kullanılmasını sağlamak için Kullanıcı İçeriğinizdeki fikri mülkiyeti ve diğer mülkiyet haklarını kullanma yetkisi vermiş olursunuz.

İşbu belge ile Şirkete, bu Site ile bağlantılı olarak Kullanıcı İçeriğinizi kullanmak, çoğaltmak, dağıtmak, türevlerini hazırlamak, diğer çalışmalarla birleştirmek, görüntülemek ve gerçekleştirmek için dünya çapında, münhasır olmayan, telifsiz, alt lisanslanabilir ve devredilebilir bir lisans veriyorsunuz. Buna bu Sitenin tamamının veya bir kısmının herhangi bir kısıtlama olmaksızın ve size veya herhangi bir üçüncü tarafa herhangi bir ödeme veya izin veya bildirim olmaksızın herhangi bir medya formatında ve herhangi bir medya kanalında tanıtılması ve yeniden dağıtılması dahildir - ancak bunlarla sınırlı değildir. Ayrıca, bu Sitenin her bir Kullanıcısına, bu Site aracılığıyla Kullanıcı İçeriğinize erişmesi ve Kullanıcı İçeriğinizi izin verildiği şekilde kullanması, çoğaltması, dağıtması, türevlerini hazırlaması, diğer çalışmalarla birleştirmesi, görüntülemesi ve gerçekleştirmesi için münhasır olmayan bir lisans veriyorsunuz (bu Sitenin işlevselliği aracılığıyla ve bu Sözleşme kapsamında.) Kullanıcı İçeriğinizde tarafınızca verilen yukarıdaki lisanslar, Kullanıcı İçeriğinizi bu Siteden kaldırdıktan veya sildikten sonra ticari olarak makul bir süre içinde sona erer. Bununla birlikte, Şirketin kaldırılmış veya silinmiş Kullanıcı İçeriğinizin sunucu kopyalarını elinde tutabileceğini (ancak dağıtamayacağını, görüntüleyemeyeceğini veya gerçekleştiremeyeceğini) anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Kullanıcı İçeriğinizde tarafınızca verilen yukarıdaki lisanslar kalıcıdır ve geri alınamaz. Şirket, genellikle Kullanıcı İçeriğini önceden incelemez, ancak bunu yapma ve Kullanıcı İçeriğinin herhangi bir öğesinin uygun olup olmadığına ve/veya bu Sözleşmeye uygun olup olmadığına karar verme hakkını saklı tutar (ancak herhangi bir görev üstlenmez). Şirket, bu Sözleşmeyi ihlal etmesi durumunda, herhangi bir zamanda ve önceden bildirimde bulunmaksızın Kullanıcı İçeriğinin herhangi bir öğesini kaldırabilir.

7. Üçüncü Taraf Web Sitelerine Bağlantılar

Bu Site, Şirkete ait olmayan veya Şirket tarafından kontrol edilmeyen üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. Şirket, üçüncü taraf web sitelerinin içeriği, hüküm ve koşulları, gizlilik politikaları veya uygulamaları konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Ayrıca, Şirket herhangi bir üçüncü taraf web sitesinin içeriğini sansürlemez veya düzenlemez. Bu Siteyi kullanarak, Şirketi herhangi bir üçüncü taraf web sitesini kullanmanızdan kaynaklanan her türlü sorumluluktan açıkça muaf tutarsınız. Buna göre, Şirket, bu Siteden ayrıldığınızda dikkatli olmanızı ve ziyaret edebileceğiniz diğer web sitelerinin hüküm ve koşullarını, gizlilik politikalarını ve diğer düzenleyici belgelerini incelemenizi teşvik eder.

8. Beyanlar ve Garantilerin Reddi

Bu siteyi kullanımınızdan doğabilecek herhangi bir riskin size ait olduğunu ve bu sitenin "Olduğu gibi", "Mevcut olduğu gibi" ve "Tüm kusurları ile" sağlandığını özellikle kabul ve beyan etmektesiniz. Şirket, yöneticileri, çalışanları, acenteleri, zımni mülkiyet, ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal etmeme garantileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yasal, açık veya zımni tüm garantileri reddeder. Şirket, yetkilileri, yöneticileri, çalışanları ve acenteleri (I) bu sitenin doğruluğu, eksiksizliği veya içeriği, (ii) bağlantı verilen herhangi bir sitenin doğruluğu, eksiksizliği veya içeriği (köprüler, afiş aracılığıyla) hakkında hiçbir beyan veya garanti vermez. Şirket, reklam veya başka bir şekilde bu sitede bulunan ve/veya (iii) bu siteye bağlanan herhangi bir sitede (hiperlinkler, afiş reklamları veya başka yollarla) bulunan hizmetlerle ilgili hiçbir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmez.

Ek olarak, şirket, yetkilileri, yöneticileri, çalışanları veya acenteleri ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları tarafından sağlanan hiçbir sözlü veya yazılı bilgi veya tavsiyenin (I) yasal veya finansal tavsiye teşkil etmeyeceğini veya (ii) herhangi bir sözlü veya yazılı bilgi veya tavsiye oluşturmayacağını özellikle kabul ve beyan etmektesiniz. Bu site veya bu sitede bulunan hizmetler ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir ve kullanıcılar bu tür bilgilere veya tavsiyelere güvenmemelidir. Yukarıda belirtilen beyan ve garanti reddi, yasaların izin verdiği en geniş ölçüde geçerli olacak ve bu sözleşmenin veya bu siteyi veya bu sitede bulunan hizmetleri kullanımınızın sona ermesi veya sona ermesinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

9. Sorumluluğun Sınırlandırılması

Hiçbir durumda şirket, görevlileri, yöneticileri, çalışanları, acenteleri ve tüm üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları, size veya başka herhangi bir kişiye veya kuruluşa, aşağıdakiler dahil olmak üzere herhangi bir doğrudan, dolaylı, arızi, özel, cezai veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu olmayacaktır. (I) Bu sitenin doğruluğu, eksiksizliği veya içeriğinden, (ii) bu siteye bağlanan herhangi bir sitenin doğruluğundan, eksiksizliğinden veya içeriğinden (köprüler, afiş reklamları veya başka yollarla) kaynaklanabilecek herhangi bir zarar, (iii) bu sitede veya bu siteye bağlanan herhangi bir sitede (hiperlinkler, afiş reklamları veya başka yollarla) bulunan hizmetler, (iv) her ne şekilde olursa olsun kişisel yaralanma veya mal hasarı, (v) herhangi bir türde üçüncü taraf davranışı, (vi ) bu siteye veya bu siteye bağlanan herhangi bir siteye veya bu siteye bağlı herhangi bir siteye veya bu sitelerden herhangi bir kesinti veya hizmetlerin kesilmesi veya kesilmesi, (vii) iletilebilecek herhangi bir virüs, solucan, böcek, truva atı veya benzerleri - bu siteden veya herhangi bir siteden bu siteye bağlı (köprüler, afiş reklamları veya başka yollarla), (viii) karalayıcı, taciz edici, reşit olmayanlara veya herhangi bir korunan sınıfa zararlı, pornografik, "X dereceli", müstehcen veya başka bir şekilde sakıncalı olan herhangi bir kullanıcı içeriği veya içeriği ve/veya (ix) garantiye, sözleşmeye, haksız fiile veya diğer herhangi bir yasal veya hakkaniyete dayalı teoriye dayalı olsun, bu siteyi veya bu sitede bulunan hizmetleri kullanmanız sonucunda maruz kalınan her türlü kayıp veya hasar ve şirkete bu tür zararların olasılığı konusunda bilgi verilip verilmediği.

Ayrıca, bu siteden veya bu sitede bulunan hizmetlerden kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir dava sebebinin, dava sebebinin ortaya çıkmasından sonraki bir (1) yıl içinde başlatılması gerektiğini özellikle kabul ve beyan etmektesiniz, aksi takdirde bu dava sebebi kalıcı olarak rafa kalkmış sayılır. Yukarıda belirtilen sorumluluk sınırlaması, yasaların izin verdiği en geniş ölçüde geçerli olacak ve bu sözleşmenin veya bu siteyi veya bu sitede bulunan hizmetleri kullanımınızın sona ermesi veya sona ermesinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır

10. Veri Aktarımı

Bu Siteyi sunucularımızın bulunduğu ülkeden başka bir ülkeden ziyaret ediyorsanız, bizimle iletişiminiz uluslararası sınırları aşan bilgi transferiyle sonuçlanabilir. Bu Siteyi ziyaret ederek ve bizimle elektronik olarak iletişim kurarak, bu tür aktarımlara izin vermiş olursunuz.

11. Hizmetin Kullanılabilirliği

Bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarına ve politikalarımıza tabi olarak, bu Siteyi 7/24 erişilebilir kılmak için ticari olarak makul çabayı göstereceğiz. Zaman zaman bu Siteye, periyodik bakım, onarımlar veya kimi zaman üstlendiğimiz onarımlar veya güncellemeler veya bunlarla sınırlı olmamak üzere kontrolümüz dışındaki diğer nedenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir nedenle erişilemeyebileceğini kabul ve beyan edersiniz. Telekomünikasyon veya dijital iletim bağlantılarının kesintiye uğraması veya arızalanması veya diğer arızalar da bunlara dahildir. Bu Sitenin sürekli veya kesintisiz olarak kullanılabilirliği üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığını ve bununla ilgili olarak size veya herhangi bir tarafa karşı hiçbir sorumluluk üstlenmediğimizi kabul etmektesiniz.

12. Durdurulan Hizmetler

Şirket, herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle veya herhangi bir şekilde ve önceden bildirimde bulunmaksızın Hizmetlerden herhangi birini sunmayı veya sunmayı durdurma hakkını saklı tutar. Şirket, tüm Hizmetlerinin ömrünü en üst düzeye çıkarmak için büyük çaba gösterse de, sunduğumuz bir Hizmetin sonlandırılacağı zamanlar olabilir. Bu durumda, söz konusu ürün veya hizmet artık Şirket tarafından desteklenmeyecektir. Böyle bir durumda Şirket, geçiş yapmanız için size benzer bir Hizmet sunacak veya geri ödeme yapacaktır. Şirket, sunabileceğimiz veya erişimi kolaylaştırabileceğimiz Hizmetlerden herhangi birinin değiştirilmesi, askıya alınması veya kesilmesinden size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacaktır.

13. Ücretler ve Ödeme

Ücretli bir hesaba abone olmanız durumunda (ve yalnızca) ödemenizin SmarDish tarafından tahsil edileceğini ve işleneceğini kabul ve beyan etmektesiniz. Bu Sitede satın alınan veya elde edilen Hizmetler için ödenmesi gereken tüm fiyat ve ücretleri, Hizmetleri sipariş ettiğinizde ödemeyi kabul etmektesiniz. Şirket, fiyatlarını ve ücretlerini herhangi bir zamanda değiştirme veya değiştirme hakkını açıkça saklı tutar ve bu tür değişiklikler veya modifikasyonlar bu Sitede çevrimiçi olarak yayınlanacak ve size başka bir bildirime gerek olmaksızın derhal yürürlüğe girecektir.

Geri Ödeme Politikası: Geri ödemeye uygun ürün ve hizmetler için, satın alma tarihinden itibaren 7 gün içinde ("Geri Ödeme Süresi") tam bir geri ödeme talep edebilirsiniz. Geri ödeme, talepten itibaren 3 iş günü içinde işlenecektir. Hiçbir durumda aynı hizmet için birden fazla para iadesi alma hakkınız olmayacaktır.

14. Üçüncü Taraf Yararlanıcı Olmaması

Bu Sözleşmedeki hiçbir şey, üçüncü şahıslara herhangi bir hak veya menfaat sağlamak için kullanılamayacaktır.

15. Yerel Yasalara Uyum

Şirket, bu Sitede bulunan içeriğin her ülke veya yargı alanında uygun olduğuna ve içeriğinin yasa dışı olduğu ülkelerden veya yargı alanlarından bu Siteye erişimin yasak olduğuna dair hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez. Bu Siteye erişmeyi seçen kullanıcılar, tüm yerel yasalara, kurallara ve düzenlemelere uymaktan sorumludur.

16. Geçerli Kanun

İşbu Sözleşme ve Sözleşmeden veya konusu veya oluşumundan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı herhangi bir ihtilaf veya iddia, kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır.

17. Anlaşmazlık Çözümü

Bu Hizmet Koşullarından kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir ihtilaf veya iddia, bağlayıcı tahkim yoluyla çözülecektir. Bu tür herhangi bir ihtilaf veya iddia, bireysel olarak tahkime götürülmeli ve herhangi bir diğer tarafın herhangi bir iddiası veya ihtilafı ile herhangi bir tahkimde konsolide edilmemelidir. Tahkim Türkiye'de, İstanbul'da yapılmalıdır ve tahkim kararı, yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkemeye verilebilir.

18. Başlıklar ve Alt Başlıklar

Bu Sözleşmenin başlıkları ve alt başlıkları yalnızca kolaylık ve referans kolaylığı içindir ve hiçbir şekilde burada aksi belirtilmedikçe tarafların sözleşmesini yorumlamak için kullanılamaz.

19. Bölünebilirlik

Bu Sözleşmedeki her bir madde ve alt başlık, tüm amaçlar için ayrı ve bağımsız bir sözleşme veya yükümlülük olarak yorumlanacaktır. Yetkili bir mahkeme, bu Anlaşmanın herhangi bir hükmünü (veya bir hükmünün bir kısmını) yasa dışı, geçersiz veya başka bir şekilde uygulanamaz olarak kabul ederse, bu Anlaşmanın geri kalan hükümleri (veya hükümlerin bölümleri) bundan etkilenmeyecek ve geçerli kalacaktır. Sözleşmenin bölümleri yasaların izin verdiği azami ölçüde geçerli ve uygulanabilir olacaktır.

20. İletişim Bilgileri

Bu Sözleşmeyle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen aşağıdaki adrese e-posta veya normal posta yoluyla bizimle iletişime geçin:

Serdar Cevher
Kahkeşan Sok. 35/6 Kadıköy - İstanbul
Türkiye
info@tarifmotoru.com